Бюджет

 

2023 година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА


2022 година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

 

2021 година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

 

2020 година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛИГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛИГИРАН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

 

2019 година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

 

2018 година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

 

2017 година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА