История

Частица кът от България е село Краводер. Разположено в полите на Врачанския балкан, то запазва изцяло вярата, духа, нравите и обичаите славянски. Живее с идеите на времето и откликва на големите обществени промени.
Историята на образованието сочи, че през първата половина на  19 век в много села на Врачанско , вкл. и в Краводер е имало училища. Политическата обстановка и социално-икономическите условия дават възможност на жителите на селото да погледнат напред в бъдещето , да разберат нуждата от просвета и в паметната 1870 г. да поставят началото на учебното дело .
Първата искра запалва Ганьо Кьопавия, учител от с. Девене. Редуват се учители родолюбци, които подържат огъня на просвещението.
В годините на обществени промени образователното дело в Краводер изправя снага, заема своето място в живота на селото.
Минават година след година и не времето , а той учителят прави историята на училището. Изключително трудно е да се носи отговорността за всяко  едно дете. Това е една грижа, една болка, една надежда и радост.
Демократичните промени и демографският срив в страната не подминават  и училището в с. Краводер. Училището обедня , но не се предаде, а потърси начин да устои на предизвикателствата на времето.
През 2007 г. бе открита паралелка с прием след VІІ клас по специалността „ Производство на тапицирани изделия” с двегодишен курс на обучение. След успешното й завършване , учениците получават свидетелство за професионална квалификация – І-ва степен  и възможност да продължат образованието си в СОУ и професионални гимназии.
2008 г. отново е преломна в историята на училището. Все по- намаляващия брой ученици довежд до оптимизация на училищната мрежа в община Криводол. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” се преобразува в прогимназия.
В средищното училище към момента се обучават ученици от V до ІХ клас от пет населени места в Ботунския регион. Училището разполага с училищен автобус организирано е столово хранене на пътуващите ученици , въведена е целодневна организация на учебния процес, добре оборудвани и поддържани кабинети по професионална подготовка.
Въпреки трудностите , животът на учители и ученици е динамичен и пъстър. Редом с овладяването на знанията по общообразователна и професионална подготовка , възпитаниците на Прогимназия” Св. Св. Кирил и Методий” жънат успехи и в извънкласните дейности: редовни призьори от областните състезания на ученическите игри по тенис на маса – през 2012 г. девойките завоюваха ІІІ място. На завършилия само преди дни общински преглед на художествената самодейност „Децата на Ботунския край –деца на Европа”, момичетата от СИП –„Ромски фолклор” с ръководител Поля Пейчева с прекрасните си костюми се класираха на ІІ-ро място. Възпитаничката на училището Нанси Димитрова  и нейната учителка Виолета Витанова донесоха престижната ІІ-ра награда  от националния конкурс за рисунка „С очите си видях бедата” в град София през месец ноември 2011 г.
Със 100% участие на учители , ученици и служители, училището се включи в кампанията „ Да изчистим България за един ден”, като за кратко време са почистени парка и стадиона в селото.
През настоящата учебна година Прогимназия – Краводер , съвместно с ОУ „Христо Ботев „- с. Паволче успешно се включи като пилотно училище към ОУ „Христо Ботев „-с. Баница по проект към Център „ Амалипе” и фондация „Америка за България- „”Превенция на отпадането на ученици от училище” и проект на ЦОИДУЕМ- „Училището –място за учене на малки и пораснали хора”. Не секват съвместните изяви между трите училища. След пътуващата изложба „Корабът на мечтите” , който  „акостира „  в с. Краводер, учениците отбелязаха  Василица в Паволче , а сега ще отпразнуват и 1-ви юни в  ОУ „Христо Ботев”, с. Баница.
По случай деня на детето , учениците от професионалната паралелка са подготвили изненада за малчуганите от ЦДГ  в селото. В часовете по СИП –шивачество те ще ушият покривки и постелъчно бельо за най –малките. С тази изява и празник в училището ще се отбележи и финала на кампанията „Участвам и променям”.  На 9 и 10 юни  предстои и участие на фестивала „Отворено сърце „ – в гр. Велико Търново.
Сега  директорът г- жа Юлиана Михайлова и нейният екип се изправят пред ново предизвикателство: от 01.09. училището отново ще смени своя статут. С решение на ОбС – Криводол към прогимназиалния курс ще се присъедини и НУ ”Васил Левски”-с. Пудрия.
Предстои много работа по ремонта и модернизирането на училищната сграда, за да могат учениците да прекрачат прага на една модерна и съвременна сграда – извор на знание и родолюбие.

      От учебната 2013/ 2014 година учениците ще учат в изцяло обновени и модернизирани класни стаи. Училището е обезпечено с всички необходими материали за успешно провеждане на учебен процес.