Седмично разписание II-ри срок 2023/2024

Седмичното разписание за II-ри учебен срок ще бъде качено на 02.02.2024 година !