Учебна 2022/2023 година

Правила за организация и провеждане на атестирането в ОбУ “ Св. св. Кирил и Методий“ с. Краводер

График за работа на комисията по атестиране на дейност на педагогическите специалисти през учебната 2022/2023 година в ОбУ “ Св. св. Кирил и Методий“

Стратегия за развитие на училището на ОбУ “ Св. св. Кирил и Методий“

Правилник за дейността на училището на ОбУ “ Св. св. Кирил и Методий“

Мерки за повишаване на качеството на образованието на ОбУ “ Св. св. Кирил и Методий“

Училищен етичен кодекс на ОбУ “ Св. св. Кирил и Методий“

План за дейността на ОбУ “ Св. св. Кирил и Методий“


План за квалификационната дейност на ОбУ “ Св. св. Кирил и Методий“

План за работата на координационния съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза между учениците

 

Училищни програми :

 

 

Форми на обучение в Обединено училище „Свети свети Кирил и Методий“ с. Краводер