Начален етап

Татяна Иванова – класен ръководител на първи клас

Начална училищна педагогика

Анна Банкова – класен ръководител на втори клас

Начална училищна педагогика

Галя Донкова – класен ръководител на трети клас

Начална училищна педагогика

Мариела Върбанова – класен ръководител на четвърти клас

Начална училищна педагогика

Нина Петрова – английски език

начална училищна педагогика