Начален етап

Надя Петкова – класен ръководител на първи клас

Начална училищна педагогика

Даниела Йорданова – класен ръководител на втори клас

Начална училищна педагогика

Цветана Ангелова – класен ръководител на трети клас

Начална училищна педагогика

Десислава Станова – класен ръководител на четвърти клас

Начална училищна педагогика