Начален етап

Десислава Величкова – класен ръководител на първи клас

Начална училищна педагогика

Йоана Георгиева – класен ръководител на втори клас

Начална училищна педагогика

Анна Кунчева – класен ръководител на трети клас

Начална училищна педагогика

Цветана Ангелова – класен ръководител на четвърти клас

Начална училищна педагогика