Прогимназиален етап

Гинка Христова – класен ръководител на V клас

Български език и литература

Юлия Игнатова – класен ръководител на VI клас

Български език и литература, Философия

Димитър Върбанов – класен ръководител на VII клас

История и цивилизация, География и икономика

Нина Даринова – класен ръководител на VIII клас

Английски език

Виолета Витанова – класен ръководител на IX клас

Изобразително изкуство, технологии

Светла Костова – класен ръководител на X клас

Биология, Химия, Физика

Илиана Георгиева 

Математика

Татяна Филова

Руски език

Ивка Георгиева

учител по Практика

Цветомир Ангелов  

Физическо възпитание и спорт

Венислава Димитрова

Информационни технологии

Наталия Колева

Ресурсен учител

Таня Иванова

Ресурсен учител

Мариела Григорова

Педагогически съветник