Прогимназиален етап

Виолета Витанова – класен ръководител на V клас

Изобразително изкуство, технологии

Цветослава Григорова – класен ръководител на VI клас

Биология, Химия, Физика

Михаела Вескова – класен ръководител на VII клас

Български език и литература

Юлия Игнатова – класен ръководител на VIII клас

Български език и литература, Философия

Димитър Върбанов – класен ръководител на IX клас

История и цивилизация, География и икономика

Нина Даринова – класен ръководител на X клас

Английски език

Татяна Георгиева

Математика

Ивка Георгиева

учител по Практика

Цветомир Ангелов  

Физическо възпитание и спорт

Венислава Димитрова

Математика, Компютърно моделиране, Информационни технологии

Наталия Колева

Ресурсен учител

Таня Иванова

Ресурсен учител

Мариела Григорова

Педагогически съветник

Полина Георгиева

Психолог

Елисавета Цветкова

Логопед