Прогимназиален етап

Дияна Цветинска – главен учител

Математика

 

 

 

 

 

Виолета Витанова – класен ръководител на V клас

Изобразително изкуство, технологии

 

 

 

 

 

Надежда Спасова – класен ръководител на VI клас

Биология, химия