Прогимназиален етап

Нина Даринова – класен ръководител на V клас

Английски език

Виолета Витанова – класен ръководител на  клас VI

Изобразително изкуство, технологии

Георги Карнатов – класен ръководител на VII клас

Биология, Химия

Татяна Филова – класен ръководител на VIII клас

Български език и литература

Юлия Игнатова – класен ръководител на IX клас

Български език и литература, Философия

Димитър Върбанов – класен ръководител на X клас

История и цивилизация, География и икономика

Веселин Врачански

Математика, Физика

Ивка Георгиева

учител по Практика

Цветомир Ангелов  

Физическо възпитание и спорт

Венцислав Крумов

Математика, Компютърно моделиране, Информационни технологии

Наталия Колева

Ресурсен учител

Таня Иванова

Ресурсен учител

Мариела Григорова

Педагогически съветник

Полина Георгиева

Психолог

Елисавета Цветкова

Логопед