Учители ЦОУД

Десислава Величкова – учител ЦДО първа група / 1 и 3 клас/

Начална педагогикаИрена Ганкина – учител ЦДО втора група / 2 и 4 клас/

Начална педагогика

Петя Лозанова – учител ЦДО трета група / 5, 6 и 7 клас/

Български език и литература