Учебна 2016/2017 година

Етичен кодекс


Годишен план на училището за 2016 – 2017 учебна година


Стратегия за развитие на училището за периода 2016 – 2020 година


Програма за превенция на отпадането на ученици от училище и намаляване броя на отпадналите ученици  през учебната 2016/2017 година


Училищна програма за подобряване резултатите на учениците отIV и VII клас, показани на НВО в края на учебната 2015/2016 година