ИЗВЪНРЕДНА ВАКАНЦИЯ !!!

Уважаеми родители и ученици,

По предписание на РЗИ – Враца временно се прекратяват учебните занятия в ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Краводер за дните до 4 февруари 2019 год. включително.

На 5 февруари 2019 год. учениците са в междусрочна ваканция!

Първи учебен ден на 6 февруари 2019 год. – втори учебен срок.

БЪДЕТЕ   ЗДРАВИ!!!!!