Бюджет

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.
Отчет и информация 3-то тримесечие на 2020г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА