Контакти

с.Краводер п.к. 3048
област Враца, община Криводол
ул. „Кирил и Методий“ №23

сл. тел.: 0918 2205
e-mail: ou_kravoder@abv.bg

Моля, кликнете в квадратчето за да потвърдите, че не изпращате спам!