Начало

На 20 април 2018 година в нашето училище се проведе Областен форум за обмен на добри практики на тема „Ефективни подходи и методи за решаване на проблема с отсъствията“, организиран от РУО – Враца с любезното съдействие на г-жа Пламенка Ангелова – Старши експерт по обучението в начален етап и Обединено училище „Св.св. Кирил и Методий“, село Краводер. 


Инициативата „ХИЛЯДИ ДЪРВЕТА ЗА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ“ се организира и управлява от Фондация „77“, регистрирана като естествено продължение на инициативата „Когато станем 100 000 ще посадим гора“, която има за цел засаждане на милиони нови дървета за България, с участието на колкото се може повече млади хора, училища и детски градини, като до този момент има засадени и подарени над 170 000 нови дървета за България.

Една от основните мисии на нашето училище е стремежът ни да възпитаваме у учениците отговорност към околната среда. Тази идея осъществихме с реализацията на проект „Аз уча сред природата“ по ПУДООС през изминалата година. Привлякохме за наши съмишленици родители и общественост. Училищният ни двор и прилежащото му пространство имат нужда от озеленяване и смятаме, че чрез тази инициатива ще продължим добрите традиции, ще възпитаваме децата в екологична мислене и отговорност.