Обучение от разстояние

Обучение от разстояние в електронна среда – COVID19