Седмично разписание I-ви срок 2022/2023


Начален етап
Седмично разписание

Прогимазиален етап
Седмично разписание

Гимназиален етап
Седмично разписание

Целодневна организация на учебния процес
Седмично разписание

2 клас – Индивидуална форма на обучение
Седмично разписание

3 клас – Индивидуална форма на обучение
Седмично разписание