Седмично разписание учебната 2023/2024

Седмично разписание II-ви срок 2023/2024

Седмично разписание I-ви срок 2023/2024


Начален етап
Седмично разписание

Прогимазиален етап
Седмично разписание

Гимназиален етап
Седмично разписание

Целодневна организация на учебния процес
Седмично разписание