Седмично разписание II-ри срок 2022/2023

Учебната програма за II-ри срок ще бъде качена на 01.02.2023 година.