Учебна 2023/2024 година


Стратегия за развитие на училището на ОбУ “ Св. св. Кирил и Методий“

Правилник за дейността на училището на ОбУ “ Св. св. Кирил и Методий“

Мерки за повишаване на качеството на образованието на ОбУ “ Св. св. Кирил и Методий“

Училищен етичен кодекс на ОбУ “ Св. св. Кирил и Методий“

План за квалификационната дейност на ОбУ “ Св. св. Кирил и Методий“

План за работата на координационния съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза между учениците

Училищни програми :

Форми на обучение в Обединено училище „Свети свети Кирил и Методий“ с. Краводер