Ръководство

Гинка Христова – Директор
Български език и литература

телефон: 0879 99 89 71

Татяна Филова – Заместник директор
Български език и литература

телефон: 0879 25 46 85