Учители ЦОУД

Димитрина Ангелова – учител ЦДО първа група / 1 и 2 клас/

Начална педагогикаЙоана Янкова – учител ЦДО втора група / 3 и 4 клас/

Начална педагогика

Гинка Христова – учител ЦДО трета група / 5, 6 и 7 клас/

Български език и литература