22 април – Ден на Земята

“Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим! В изпълнение на дейностите по проект „Всеки ученик ще бъде отличник! към ЦМЕДТ“Амалипе“ в с . Краводер бе отбелязан Деня на Земята, който тази година е под патронажа на Маргарита Попова -Вицепрезидент на РБългария. Ученици от 4-те училища по проекта:ОУ“Св.св. Кирил и Методий“, с. Краводер,ОУ“Св.св. Кирил и Методий“, с. Девене, ОУ“Св.св. Кирил и Методий“, с. Малорад и ОУ“Отец Паисий“, с. Борован по запомнящ и нетрадиционен начин отбелязаха празника.