Световен ден на земята 2022 година

Денят на земята е най-големия международен празник, който насочва вниманието към опазването на околната среда. В тази връзка по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МНБППМН) към община Криводол бяха предоставени къщички за птици на училищата в общината. На ОбУ “ Свети свети Кирил и Методий“ с. Краводер бяха предоставени пет къщички, които учениците с желание и удоволствие украсиха. В инициативата се включиха групите ЦОУД и учениците от шести и седми клас под ръководството на госпожа Виолета Витанова.