Ден на химика

Днес, 10 май, учениците от ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Краводер от VIII клас отбелязаха Денят на химика. Заедно с техният ръководител по природни науки – г-жа Цветослава Григорова учениците изгледаха презентация и се запознаха с историята на празника.